MOKWA group to marketingowa nazwa przedsiębiorstwa i grupy spółek prawa handlowego powiązanych ze sobą osobą wspólnika Viktora Mokwy.


Naszym podstawowym celem jest długookresowy stabilny rozwój. Patrzymy w przyszłość z uwzględnieniem kierunków rozwoju globalnej sytuacji rynkowej, społecznej i środowiskowej. Zgodnie z zasadą „think global – act local”, aby sprostać oczekiwaniom współczesnego świata i naszych partnerów musimy być elastyczni i mobilni. Dotyczy to zarówno naszego pola aktywności rynkowej, jak i sposobu w jaki funkcjonujemy.


Informacja EU

Informacja EU 2


Copyright 2015 © All rights reserved. Mokwa Group | ACTIV-NET